Var på Liseberg?

Nedan följer accelerometerdata för några av Lisebergs attraktioner. Diagrammen visar g-kraften uppmätt vinkelrätt mot sätet och skalan är vald så att den visar +1 innan turen startar och 0 om man faller fritt. I ett fall finns ytterligare en graf. Den gröna visar då g-kraft i vertikal led och den blå i visar g-kraft i horisontell led. Försök identifiera vilken graf som svarar mot vilken attraktion.

Välj bland:

Berg- och dalbanor Gungor/Cirkelrörelse Vertikal rörelse

Mätningarna har gjorts med CBL-utrustning. TIllgång till datafilerna kan fås på begäran. Se även en sida med Fler grafer


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/accel/
AMP, 15 juli 2004,