Var på Liseberg?

Nedan följer accelerometerdata för några av Lisebergs attraktioner. Diagrammen visar g-kraften uppmätt vinkelrätt mot sätet och skalan är vald så att den visar +1 innan turen startar och 0 om man faller fritt. (Läs mer om acceleration och g-kraft)

Gungor

Vertikal rörelse

Berg- och Dalbanor

Blandade attraktioner

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4
Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8
Rester

Välj bland:

Berg- och dalbanor Gungor/Cirkelrörelse Vertikal rörelse
Lekplats mm Gunga
Gunga under Älvsborgsbron
Studsmatta

De tidigare mätningarna har gjorts med CBL-utrustning. Senare mätningar har gjorts med Verniers Wireless Dynamics Sensor System (WDSS) .

Många mobiltelefoner har också inbyggda 3D-accelerometrar som kan användas i mindre attraktioner (telefonernas sensorer kan ha mer begränsat mätområde). Vissa telefoner har dessutom rotationssensor (se t.ex. artikeln "Ta med din Smartphone i karusellen")

Datafilerna kan laddas ned för egen bearbetning i t.ex. kalkylprogram eller Matlab (alt. GNU Octave) eller annat program ni är vana vid, t.ex. LoggerPro

Se ä sidor med ytterligare grafer I , II


http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/
AMP, 15 juli 2004, Senast modifierad: 10 mars 2013