Teknik på Liseberg  

När jag åkte Lisebergbanan tänkte jag på många saker jag läst på internet, t.ex. hur spåret är uppdelat i olika sektioner för att hindra att ett tåg kan köra in i ett annat.
(15-åring efter skolbesök)

När vi sätter oss i berg- och dalbanans vagn gör vi oss beredda på en tur som är resultatet av många tekniska utmaningar och innovationer sedan två Montagnes Russes (ryska berg) öppnats 1817 i Paris; Napoleons återvändande soldater hade inspirerats av St Petersburgs "iskanor" och kompletterat vagnarna med en mekanisk uppdragningsmekanism. Det lutande planet och hjulet är två av det teknikhistoriker kallar de "fem enkla maskinerna" eller de "mäktiga fem". Dagens berg- och dalbanor i bygger inte bara på riklig användning av fiffig mekanik utan också på utveckling inom många andra teknikområden, t.ex.

Medan den tidiga tekniken utvecklats oberoende av vetenskap utvecklas modern teknik utvecklas ofta i symbios med grundläggande vetenskaper som matematik, fysik och kemi. Miniatyriseringen gör det lätt att glömma bort hur mycket teknik som ligger bakom allt det vi tar för givet. När tekniken fungerar märker vi den ofta inte utan behöver stanna upp, titta, reflektera och diskutera för att upptäcka den.
"Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov, samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande process" (Ginner och Mattsson, 1996)
Att bygga en egen nöjespark kan vara ett inspirerande sätt att utveckla kunskaper och färdigheter.
The great arm of engineering reaches out to us all in every imaginable way. Engineering surroounds and astounds us. It constantly challenges what we have achieved and dares us to take the next step forward into the unknown. "E-factor" (entertainment) engineering can be compared to making the square peg fit into the round hole. Often, in themed environmens, corners are not square, structures may be intentionally crooked, and the traditional straightedge must be scrapped.
Ur "The Fantastical Engineer - A Thrillseekers Guide to Careers in Theme Park Engineering" av Celeste Baine.

Läs mer om teknik i berg- och dalbanor mm. på t.ex.
http://physics.gu.se/LISEBERG/,
Skapad 4 juli 2004, Senast modifierad: 19 oktober 2008 AMP, Fysik GU