Namn: ____________________________________

Vilket nummer vinner? - Lärarblad

Välj ett hjul, t.ex. Chokladhjulet, Kramhjulet, Djungelhjulet. Be eleverna observera det tio gånger var (inte samtidigt!) och se vilka nummer som ger vinst och vilken typ av vinst. (Se arbetsblad för eleverna.) Diskutera gärna i förväg sannolikheten för olika resultat - se .....

På detta blad kan du sedan samla ihop elevernas resultat. Du väljer naturligtvis själv vilka av uppgifterna du vill använda.
Elev 2:a pris 1:a pris Stjärnvinst
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Antal av varje:      
Andel:      
Förväntat andel: 13/20 =65 % 6/20= 30% 1/20 = 5%
Hur många gånger har varje nummer kommit upp? Samla resultaten från alla eleverna i nästa tabell.
Elev  1 2 3 4 5 6 7 8 910 11121314151617181920 Medelvärde
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Summa                                          
Andel                                          
Vilket är medelvärdet av de nummer som finns i din lista? ________
Vilket är det förväntade medelvärdet? 10.5
Kommer samma nummer upp igen? Hur stor är sannolikheten? 1/20
Hur många gånger bör det hända i genomsnitt för 10 observationer att samma nummer kommer upp två gånger i sträck? 0.45
Hur många gånger har det hänt för alla eleverna?