Matematik på Liseberg, 4 grupper

Grupp 1 Tornado (110) Kaffekoppen (90/110) SpinRock (140) Höjdskräcken (140)
Grupp 2 Slänggungan (110) TopSpin (140) Lisebergstornet (90/110) Uppskjutet (140)
Grupp 3 Rainbow (130) Radiobilarna (130) Virvelvinden (110/130) Lisebergbanan (110/130)
Grupp 4 Fisketuren (90/110) Jukebox (110) Kulingen (130) Lisebergbanan (110/130)
Siffrorna i parentes avser längdgränser. Dubbla längdgränser, (t.ex. 110/130), gäller med/utan vuxen.

Utnyttja gärna också något av hjulen och se vilka nummer som ger vinst under ett antal omgångar och vilken typ av vinst det blir.


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/M/4grupper.html