Lisebergstornet

Fakta


Läs mer om rotation och om klassiska fysikexperiment på Liseberg
http://fy.chalmers.se/LISEBERG/LISEBERGSTORNET.html
AMP 1998-09-01, Senast ändrad 16 juli 2004 /AMP