Lisebergbanan, några olika stolpar

Ritningarna över Lisebergbanan innehåller många detaljer som kan utnyttjas för att beräkna krafter i olka delar av banan. För varje stolpe finns bl. a. angivet Tabellen nedan visar värden för några stolpar. Välj någon och beräkna
Stolpe H (m) S(m) a ( o) b ( o) R(m) r(m)
0 20 0 0 0 5 0 Start
4-10 -30 0 0 0 Backe upp
13 65 91.9 0 0 0 0 Högsta punkt
25 47.6 167 -2.8 -55 17.5 -65,0 Första dalen
28 50 189.1 -1.64 -56 17.5 50.0 Nästa krön
128 36.2 914 -17.7 -16.1 30 20 Över Flume ride
129 35.7 924 12.73 -8.6 20 Över Flume ride
138 26.6 990 26.05 58.3 13.5 -70
143 19.5 1022 -0.44 56.5 14.5 -70 Lägsta punkt
154 24.0 1094 -1.75 -52.4 13 -30 Före inbromsning

http://fy.chalmers.se/LISEBERG/LISEBERGBANAN/
2003-12-27 AMP