Slagkrafts Lärarrum

 

Berg- och dalbanelärare
Kom med oss på Facebook, i gruppen Tivoli-fysik!

Fysikdag för högstadie och gymnasieklasser
Nästa fysikdag: 11 september 2015
Mer information.

 

En nöjespark är som ett stort laboratorium, där man kan uppleva fysikens lagar i hela kroppen. Textböckernas tankeexperiment får liv i de olika attraktionerna och deras accelererade och roterande koordinatsystem.

Ett välförberett besök ger större utbyte. På separata sidor för grundskola och gymnasium finns många olika förslag på uppgifter före, under och efter besöket. Det finns också en sida för studenter inför redovisningen. Kanske vill du börja med några blandade övningsuppgifter eller en fysikalisk femkamp med Lisebergsanknytning.

Ett Lisebergsbesök kan kombineras med lektioner i många olika ämnen (se t.ex. menyn till vänster). På länksidan finns även länkar till material på engelska, tyska och franska.

Du som är lärare kan få tillgång till kompletterande material - många sidor på denna www-plats är dolda. Skriv ett par rader om dig själv, din skola och dina elever till Ann-Marie.Pendrill @ physics.gu.se så kan du få adresser till dolda lärarsidor.

Skolresa till Liseberg?

"Jag upptäckte att jag lär mig bättre när jag har roligt"

Liseberg är Sveriges största skolresemål. Det kan också vara ett stort klassrum. Se förslag på material att använda i anslutning till skolresan. Vill du ha kontakt med lärare som använder Liseberg i undervisningen? Se sidan med Berg- och dalbanelärare

Vad kostar besöket?

Med Newton bland gungor och karuseller, LMNT-nytt, nr 1, 2010
Fler artiklar om fysik i nöjesparker


Dessa sidor har tagits fram i samarbete med studenter och med lärare vid olika stadier. Vi tillämpar GNU manifestet också för undervisningsmaterial. Alltså:

Använd gärna, men ange källan och dela med dig av det du utvecklar.


http://physics.gu.se.se/LISEBERG/L/
Senast modifierad: Aug 2010 AMP,