KANONEN - Top Hat

Direkt efter starten går tåget upp i "Top Hat". (Se även en kort videosekvens.) På vägen upp (och ner) vrider sig spåret ett kvarts varv, där spåret är ungefär vertikalt. Detta sker på ungefär 10m. Rotationen ger en acceleration som beror på avståndet till spåret. Uppskatta bidraget till den vertikala g-kraften i en punkt 85 cm över spåret på grund av denna rotation om farten är 11-14m/s.

Obs! I det koordinatsystem som följer med kroppen blir "Vertikal" den riktning som är vinkelrät mot spåret, utmed ryggen och upp mot huvudet.

Hur stor blir den vertikala g-kraften under rotationen ...

  1. ... om spåret är vertikalt (dvs lutar 90o) ?
  2. ... om spårets lutar 75o medåt?
  3. ... om spåret samtidigt har en krökningsradie 12m i vertikalplanet ?
  4. Utnyttja bilden för att uppskatta skillnaden i g-kraft för en person i mitten av tåget jämfört med en person längst fram eller längst bak.

Bilden ovan visar spåret i Top Hat sett underifrån.

Spelar det roll var man sitter?

Nedan visas några grafer baserade på en videosekvens (För längst fram, mitten och bak - vilken är vilken?).

http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/tophat.html
2005-03-13, uppdaterad 2006-06-27 AMP