KANONEN - Hydraulisk utskjutning

Kanonen liknar inte en vanlig berg- och dalbana. "Uppdraget"- den långa backen där berg- och dalbanetåg sakta dras upp - har ersatts med en hydraulisk utskjutning. På Lisebergs sida Så funkar det beskrivs mekanismen i mer detalj.

Hastighet och acceleration

 • Ett fullastat tåg väger c:a 7 ton (+ 750 kg för släden som ger tåget fart)
 • Tåget accelereras tills det uppnår en angiven fart. Denna har satts till 19.3m/s.
 • Hur stor acceleration krävs för att uppnå denna fart på två sekunder? Hur lång sträcka färdas man under dessa två sekunder?
 • Tåget ska efter utskjutningen passera "Top Hat". Krönet ligger 20m över startpunkten. Räcker farten?
 • Om tåget väger 8 ton , hur många hästkrafter krävs för att accelerera tåget från 0 till 75 km/h på 2 sekunder?
 • Om tåget passerar högsta punkten med mycket låg fart, hur lång tid behöver det då åka nedåt i 90o lutning för att uppnå farten 75 km/h? Hur lång sträcka?

Utskjutningsteknik

 • Tanken innehåller 4000 liter hydraulolja
 • Hydrauloljan pumpas till en kolv med kväve som komprimeras till 300 bars tryck. (Vad kan det finnas för skäl att använda kvävgas i stället för vanlig luft?)
 • Utnyttja variationen i acceleration i figuren nedan för att uppskatta tryckminskningen under utskjutningen.
 • Fråga: Hur stor mängd kvävgas behövs för att den expanderande gasen skall kunna överföra tillräckligt mycket energi till tåget?
 • Hur mycket kyls gasen ned under expansionen?
 • Läs mer


Figuren visar sträcka (m), hastighet(m/s) och acceleration(m/s2) under utskjutningen. (Ladda ned accelerometerdata.) Hur varierar effekten på tåget?
Läs mer:
http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/teknik.html
2005-04-07, uppdaterad 2006-07-01 AMP