Kaffekoppen

Fakta

Beskrivning

Plattan roterar medsols med c:a 8 varv per minut. På plattan siter ett antal brickor med vardera 3 kaffekoppar. Brickorna roterar motsols med en kortare period, T b, omkring 20 varv per minut (relativt plattan). Titta först på en tur och se hur rörelserna kombineras när hela plattan roterar medsols och brickorna roterar motsols.

Klurigheter och Observationer

Räkna med Kaffekoppen

Brickornas axlar sitter på ett avstånd R från centrum och varje kaffekopp sitter på ett avstånd Rb från brickans axel. Varje kaffekopp kan även roteras individuellt genom att passagerarna vrider på det lilla bordet i kaffekoppens mitt.


http://physics.gu.se/LISEBERG/KAFFEKOPPEN.html
Senast ändrad 25 oktober 2008/AMP