Flume Ride

Fakta


Klurigheter
 • Studera en stock när den åker nedför sista backen. Lägg märke till förens form - den är inte strömlinjeformad, varför?
 • Varför finns det vatten i nedförsbacken och inte bara i slutet?
 • Var blir man blötast, fram eller bak? Varför?
 • Om stocken är tyngst längst fram, skvätter det mer eller mindre då? Förklara.
 • Spelar massfördelningen någon roll för skvättets varaktighet? Beskriv dina iakttagelser.
 • Rör sig stocken genom vattnet eller rör sig vattnet med stocken?
  1. Beräkningar
  2. Beräkna medelhastigheten för en stock som åker nedför sista backen. Utgå ifrån dessa data och räkna ut hastigheten i slutet av backen. (Antag att utgångshastigheten är noll.)
  3. Vilken acceleration kommer stocken att ha i sista backen? (Bortse från luftmotstånd och friktion.)
  4. Vilken sluthastighet skulle stocken ha enligt villkoren i förra frågan?
  5. Förklara skillnaderna mellan de två olika sluthastigheterna som du har räknat ut.
  6. Bestäm stocken hastighet vid en stationär punkt genom att använda stockens längd och ett stoppur.
  7. Beräkna en stocks rörelsemängd
   1. i slutet av backen
   2. efter backen (räkna först ut den hastighet stocken har en bit efter backen)
   3. ändringen mellan a. och b.
  8. Antag att rörelsemängden ändras enbart under den tid det skvätter. Beräkna den kraft som du upplever under det stora "skvättet" efter den sista backen.
  9. Kanske har du tagit en liten videosekvens? Då kanske du kan utnyttja den för att mäta tiderna noggrannare.

  Patent och Säkerhet
  Patent classification: A63G21/18 Water Chutes och A63G3 Water Roundabouts

  Flume Ride Accidents from http://www.saferparks.org/, http://www.rideaccidents.com and CPSC