Kulingen, arbetsblad

Figuren visar g-kraftens variation under turen med Kulingen. Accelerometerns pil har hela tiden pekat rakt ned mot sätet, och visar "1" när attraktionen är i vila. Kulingen har en radie på 13 m.
Period nr            
Vinkel            
Tid            
             

http://fy.chalmers.se/LISEBERG/D/arb_kuling.html,
Senast ändrad 2003-03-31, AMP