Aerovarvet

Fakta

AEROVARVET var en stor gunga som fick sin fart i nedersta läget. (Från Pariserhjulet hade man en fin utsikt över attraktionen.) När planet lämnat marken rörde det sig fritt runt sin axel (tillsammans med motvikten). Efter några svängningar har den fått tillräckligt mycket energi för att kunna komma runt.
1989 gjorde detta plan sin första loop på Liseberg och fortsatte att flyga tills det år 2002 byggdes om till Kulingen
Se några videosekvenser:
Före turen
Under turen: Utan ljud (med ljud)

Klurigheter

Hjärtat i Aerovarvet

Pilarna i figuren markerar när man hänger upp-och-ner. Den röda pilen markerar start. Notera hur pulsen sjunker. Varför?.

Beräkningar

 1. Bestäm din potentiella energi i följande lägen:
  1. vid vila
  2. när du passerar den lägsta punkten
  3. när du passerar den högsta punkten
  4. när du är halvvägs upp
  5. när du är halvvägs ner
 2. Uppskatta din centripetalacceleration i samma punkter.
 3. Hur tung känner du dig i de olika punkterna? Ur figuren bör du kunna bestämma perioden. Jämför med den tid en svängning tar för en vanlig pendel (små vinklar) med samma längd som Aerovarvets arm.
 4. På LISEBERG: Mät perioden för de små svängningarna i början av turen.
 5. Överkurs: Skulle man kunna uppskatta motviktens massa? Vad skulle du behöva veta? Kan du mäta det?

Experiment med gungor och pendlar

Gör en liten pendel t.ex. av en jojo. Låt den gunga. Hur lång tid tar varje svängning? Hur ändras tiden med snörets längd? Hur ändras tiden om utslaget ( amplituden) blir större? Hur lång blir en "sekundpendel" (där varje halv svängning tar 1 sekund)?

Galileo lär ha konstruerat en pulsmätare som var en enkel pendel, efter att ha studerat svängande ljuskronor i katedralen i Pisa.

Accelerometerdata

Bilden nedan visar accelerometerdata från åkturen sådan den upplevs i bänken nära mitten av "planet". (Klicka på bilden för att se en större bild. accelerometer kopplad till en CBL-enhet och en grafisk miniräknare.


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/AEROVARVET.html
Senast reviderad , 1 juli 2004 AMP